User Tools

Site Tools


term:boss

Bosses

Boss References

No. Korean Terms English Japanese Chinese (Trad./Simp.) Portuguese Thai French Russian Spanish Indonesian Polish
1 Abomination Abominação อะบอมิเนชั่น Abomination Abominación Paskudztwo
2 Achat Achat อาช็าต Achat Achat Achat
3 아콘 Archon アーコン 執政官 Archon อาร์คอน Archon Архон Arconte Archon
4 Basilisk バシリスク Basilisco บาซิลิสซ์ Basilic Basilisco Bazyliszek
5 Bearkaras Bearkaras แบร์คาราส Bearkaras Bearkaras Bearkaras
6 Belian Belian Belian Belian Belian
7 Blud Blud Blud Blud Blud
8 Bramble Bramble Ronce Bramble Bramble
9 호그마 전투대장 Battle Bear Captain 戰熊隊長 Capitão Urso de Batalha แบทเทิล แบร์ กัปตัน Capitaine des ours de combat Капитан Боевой Медведь Capitán Oso de Batalla Kapitan Bojowych Niedźwiedzi
10 베브라스피온 Bebraspion べブラスピオン Bebraspion เบเบอราส เซเปียน Bebraspion Бебрастион Bebraspion Bebraspion
11 Biteregina Biteregina Biteregina Biteregina Biteregina
12 불경스러운 데스위버 Blasphemous Death Weaver Blasfemo Tecelão da Morte Blasphémateur Tisseur de mort Tejedor de la Muerte Blasfemo Bluźnierczy Tkacz Śmieci
13 Cactusvel Cactusvel Cactusvel Cactusvel Cactusvel*
14 Canceril Canceril Canceril Canceril Canceril*
15 Carapace Carapaça Carapace Caparazón Skorupiak
16 Carnivore Carnívoro Carnivore Carnívoro Karnivora Mięsożerca
17 Centaurus Centauro Centaure Centauro Centaur
18 체이퍼 Chafer チャファー 金龜子 Besouro เชเฟอร์ Hanneton Майский Жук Escarabajo Chafer
19 Chapparition Chapparition Chapparition Chapparition Chapparition
20 Clymen Clymen Clymen Clymen Clymen
21 Colimencia Colimencia Colimencia Colimencia Colimencia
22 Confinedion Confinedion Confinedion Confinedion Confinedion
23 Crabil Crabil Crabil Crabil Crabil
24 사이클롭스 Cyclops サイクロプス 獨眼巨人 Ciclope ไซครอปส์ Cyclope Циклоп Cíclope Cyklop
25 Deadbone Deadbone* Deadbone Hueso Muerto* Deadbone
26 데옵틱 Denoptic Denoptic Denoptic Denoptic Denoptic
27 데블글로브 Devil Glove Luva Demoníaca La main du Diable Guante Demoniaco Sarung Iblis Demoniczna Rękawica
28 Dionia Dionia Dionia Dionia Dionia
29 Drapeliun Drapeliun Drapeliun Drapeliun Drapeliun
30 Durahan デュラハン Durahan Durahan Durahan Durahan
31 엘라가노스 Elaganos エラガノス Elaganos เอลลากานอส Elaganos Илаганос Elaganos Elaganos
32 Fallen Statue Estátua Decaída Statue impie Estatua Caída Upadła Statuła
33 Frogola Frogola Frogola Frogola Frogola
34 Gaigalas Gaigalas Gaigalas Gaigalas Gaigalas
35 Gazing Golem Golem Surpreendente* Golem Contemplant Golem Mirador* Wpatrujący się Golem*
36 Genmagnus Genmagnus Genmagnus Genmagnus Genmagnus
37 머미카스트 Ghastly Mummy Múmia Horrível Momie funèbre Momia Horrible Upiorna Mumia
38 Giant Wood Goblin Gnomo de Madeira Grande Grand Gobelin de bois Gran Goblin de Madera Goblin Gigantycznego Drewna
39 Giant Red Wood Goblin Gnomo da Madeira Vermelha Grande Grand Gobelin de Bois Rouge Gran Goblin de Madera Roja Goblin Gigantycznej Sekwoi
40 긴클라스 Ginklas ギンクラス Ginklas กินคลาส Ginklas Гинклас Ginklas Ginklas
41 Glass Mole Toupeira de Vidro Taupe de verre Topo de Vidrio Szklany Kret
42 Goblin Warrior Gnomo Guerreiro Guerrier Gobelin Goblin Guerrero Goblin Wojownik
43 골렘 Golem ゴーレム 傀儡 Golem โกเลม Golem Голем Golem Golem
44 Gorgon ゴルゴーン Gorgon Gorgone Gorgon Gorgona
45 Gremlin グレムリン Espírito do Mal* Gremlin Gremlin Gremlin
46 Grinender Grinender Grinender Grinender Grinender
47 하르피아 Harpia Harpia Harpie Harpía Harpia
48 Helgasercle Helgasercle Helgasercle Helgasercle elgasercle
49 Hepatica King Rei Hepática Roi Hepatique Król Przylaszczek
50 Honeypin Honeypin Aiguillon de miel Aguja de miel Honeypin
51 Hydra ヒドラ Hidra Hydre Hidra Hydra
52 Iltiswort Iltiswort Iltiswort Iltisworth Iltiswort
53 Ironbaum Ironbaum Ironbaum Ironbaum Ironbaum
54 잭오랜턴 Jack o’ Lantern Abóbora Iluminada* Citrouille Lanterne Jack o’ Lantern Jack o’ Lantern
55 케파치프틴 Kepa Chieftain ケパチプティン 凱帕酋長 Capitão Kepa เคป้า ชีฟเทน Chef du clan Kepa Вождь Кепа Jefe Kepa
56 Kerberos Cérbero Cerberos Cerbero
57 Kimeleech Kimeleech Kimeleech Kimeleech
58 Kubas Kubas Kubas Kubas
59 Lecifer Lúcifer Lucifer Lecifer
60 Lepus Lepus Lepus Lepus
61 Lithorex Lithorex Lithorex Lithorex
62 Lumberpus Lumberpus Lumberpus Lumberpus
63 Magburk Magburk Magburk Magburk
64 말렛와이번 Mallet Wyvern 馬利特飛龍 Serpe Malhado* มัลเลท ไวเบิร์น Marteau Wyverne Молот Виверны Wyvern de mazo
65 Mandala Mandala Manadala Mandala
66 Manticen Manticen Manticen Manticen
67 Marionette Marionete Marionette Marioneta
68 Merge Merge* Merge Merge
69 Merregina Merregina Merregina Merregina
70 마인로더 Mineloader マインローダー Mineloader ไมน์ ลอร์ด Excavateur Минер Cargador de minas
71 미노타우루스 Minotaurus ミノタウロス Minotauro มิโนทอรัส Minotaure Минотавр Minotauro
72 미르티스 Mirtis ミールティス Mirtis มิลทิส Mirtis Миртис Mirtis
73 미션 클라멘 Mission Kleiman Missão Kleiman* Mission Kleiman Kleiman misionero
74 Moa Moa Moa Moa
75 Moldyhorn Moldyhorn Corne moisie Moldyhorn
76 몰렉 Molech Molech Molech Molech
77 Moth Stem Haste de Mariposa* Mite de souche Polilla de tallos
78 Moyabruka Moyabruka Moyabruka Moyabruka
79 머슈카리어 Mushcaria マッシュカリア Muscária มัชคาเรีย Amanite tue-mouche Мушкария Muscaria
80 Mushwort Mushwort Tréant vénéneux Mushwort
81 Naktis Naktis Naktis Naktis
82 Necrovanter Necrovanter Nécromante Necrovanter
83 Neop Neop Neop Neop
84 네펜더스 Nepenthes ネペンテス Nepenthes Nepenthes Nepenthes
85 Nuaele Nuaele Nuaele Nuaele
86 Nuodai Nuodai Nuodai Noudai
87 Onion The Great Cebola, O Grande* Prince Onion Cebolla el Grande
88 모스템 Osstem Osstem Osstem Osstem
89 Plokste Plokste Plokste Plokste
90 Poata Poata Poata Poata
91 Pyroego Pyroego Pyroego Pyroego
92 Raja Pearl Pérola Raja Perle Raja Perla Raja
93 Raja Toad Sapo Raja Grenouille Raja Sapo Raja
94 Ravinepede Ravinepede Ver de l'abîme Ravinepede
95 Reaverpede Reaverpede* Cancrelat pilleur Reaverpede
96 Red Goblin Warrior Gnomo Guerreiro Vermelho Guerrier Gobelin rouge Guerrero Goblin Rojo
97 Ringcrawler Anel Rastejante* Anneau Robotique Ringcrawler
98 Riteres Riteres Riteris Riteres
99 Rock Tortuga Tartaruga de Pedra Tortue de Pierre Tortuga de piedra
100 Rootopus Rootopus* Pieuvre-racine Rootopus
101 Ruddy Rubbe Champion Campeão Ruddy Rubbe รัดดี้ รูบบี แชมป์เปี้ยน Champion de caoutchouc vermeil* Чемпион Рудди Рубб Campion de Ruddy Rubbe
102 Rytaswort Rytaswort Rytaswort Rytaswort
103 샐러맨더 Salamander サラマンダー 蠑螈 Salamandra ซาเลแมนเดอร์ Salamandre Саламандр/Саламандра Salamandra
104 살티스터 Saltister サルティスター Saltister ซัลทิสเตอร์ Saltister Сальтистер Saltister
105 스콜피오 Scorpio Escorpião Scorpion Escorpión
106 세콰이어 Sequoia セコイア Sequóia เซคไควเออร์ Séquoia Секвойя Secoya
107 Shadowgaoler Shadowgaoler Geôlier des ombres Galopande de las sombras
108 Shnayim Shnayim Shnayim Shnayim
109 Sparnas Horn Sparnas de Chifre* Corne de Sparnas Cuerno de Sparnan
110 Sparnan Man Homem Sparnas* Homme de Sparnas Hombre de Sparnan
111 스파르나스 Sparnas スパルナス Sparnas สปาร์นาส Sparnas Спарнас Sparnas
112 Spector (M/F/GH) Espectro (M/F/GH) Spectre Espoctro
113 Stone Whale Baleia de Pedra Baleine de Pierre Ballena de piedra
114 Strongholder Fortaleza* Porte-Force Habitante de la fortaleza
115 템플슈터 Temple Shooter Atirador do Templo Artilleur du Temple Artillero/Arquero del templo*
116 Tetra Ox Touro* Tetra Ox Tetra Ox
117 쓰론위버 Throne Weaver スローンウィーバー Tecelão de Tronos โทรน วีฟเวอร์ Tisseur de trône Трон Уивер Tejedor real
118 Tomb Lord Lorde da Tumba Seigneur de la Tombe Señor de la tumba
119 Tomb Maiden Virgem da Tumba Dame de la Tombe Dama de la tumba
120 투투 Tutu トゥトゥ Tutu ตูตู้ Tutu Туту Tutú
121 Unicorn Unicórnio Licorne Единорог Unicornio
122 언낙커 Unknocker Imbatível* Unknocker Unknocker
123 Velnewt Velnewt Velnewt Velnewt
124 벨로차드 Velochad Velochad Velochad Velochad
125 Velpede Velpede Velpede
126 베아카라스 War Bear ワーベア 戰熊 Urso de Guerra แบร์คาราส Ours de guerre Боевой Медведь Oso de guerra
127 웨어울프 Werewolf ウェアウルフ 狼人 Lobisomem แวร์วูฟ Loup-garou Оборотень Hombre lobo Manusia Serigala
128 Woodhougan Woodhougan Chaman de Bois Woodhougan
129 우드스피릿 Wood Spirit ウッドスピリット 木靈 Espírito de Madeira วูด สปิริท Esprit du bois Дух Леса Espíritu de madera
130 Yekub Yekub Yekub Yekub
131 Yeti イエティ Yeti Yeti Yeti
132 요나졸렘 Yonazolem ヨナゾレム Yonazolem โยนาชโซลเล็ม Yonazolem Йоназольм Yonazolem
term/boss.txt · Last modified: 2016/04/20 23:30 by ivqon1